Girne, KKTC / İstanbul, Türkiye
+90 392 816 09 12
info@limasolgyo.com
 

Yönetişim

Limasol GYO çoklu hissedar yapısına sahip 3 tür sermaye payına ayrılmıştır:

Yönetim Kurulu 3 yöneticiden oluşur. Yönetim Kurulu başkanı hem icra hem de yönetim başkanı olabilir. İlk Yıl kurucu ortaklar tayin ile tespit edilir. İlk 2 yıl yönetim kuruluş anlaşması prospektüs ile düzenlenir.

  1. Kurucu Ortaklar
  2. İştirakci Tedarikçiler
  3. Sermaye Piyasaları veya ikinci elden Sermaye Piyasalarından alanlar:

A Tipi Hisse:
Kurucu Hissedarlar Tarafından veya Kurucu Hissedarların tamamının pay artışında pay hak
eden yeni yatırımcılar için rezerve edilmiş, ıstar edilmiş pay ve hisse sahiplerini anlatır.

B Tipi Hisse:
Tedarikci Taşınmaz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına inkişaf amaçlı katkı koyan finansal ve
iş olarak katılabilecek hissedarları ve pay sahiplerini anlatır.

C Tipi Hisse:
Fon olarak yatırımlarını ulusal ve uluslararası yatırımcıların hisse senedi alıp, kendiliğinden
mature/hitam olan payları anlatır.